նյութերի տարածման կենտրոն
Կայք
5
Լուրեր
28
Օգտատեր
14
Ցուցադրում
107
Անցում
0
Օնլայն
1
Shareit.am - նյութերի տարածման կենտրոն

shareit.am - ը տարածում է իր մոտ գրանցված կայքերում տեղ գտած նյութերը: Մեզ մոտ գրանցված կայքերում տեղ գտած ինֆորմացման տեղադրվում է այլ կայքերում՝ ապահովելով վերջիններիս համար անսահմանափակ դիտումներ:Դրա համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ պարզ գործողությունները՝

1. գրանցվել մեր կայքում

2. ավելացնել ձեր կայքի հասցեն մեզ մոտ (անսահմանափակ քանակությամբ)

3. shareit.am-ում տեղադրել գրանցված կայքում տեղ գտած նյութի վերնագիրը, նկարը և հակիրճ բնութագրությունը (անսահմանափակ քանակությամբ)

4. shareit.am-ում գեներացվում է համապատասխան կոդ, որը տեղադրելով ձեր կայքում՝ արտացոլվում է shareit.am-ում տեղ գտած նյութերը: Տվյալ նույթի դիտումների քանակին համարժեք ձեր տեղադրած նյութերը կցուցադրվի մեզ մոտ գրանցված մյուս կայքերում (անսահմանափակ քանակությամբ)